reklama
7
czyli czy Wiktorie, to wiktorie?

Po raz drugi odbyła się uroczystość wręczenia statuetek WIKTORII, które fromborski samorząd przyznaje po to, aby w sposób szczególny uhonorować osoby, które swoją pasją, pracą zawodową i społeczną zasłużyły się dla miasta i gminy Frombork. Przyznawanie wyróżnień nie jest rzeczą haniebną, ale nagradzanie osób, które za swoje zasługi pobierają pensję, to rzecz, co najmniej śmieszna, przez co pozostali uhonorowani mogą odczuwać pewien dyskomfort.Nie będę wymieniał wszystkich nagrodzonych zarówno w tym, jak i w poprzednim roku, skupię się na kilku przypadkach, szczególnie mnie rażących. A zacznę od tego, że przed ubiegłoroczną nominacją i uroczystością wręczenia statuetek podsłuchałem całkiem przypadkowo (po prostu byłem w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu), jak osoby typujące kandydatury rozmawiały o tym, że nie należy do nagrody nominować kierownictwa jednostek organizacyjnych samorządu. Uzasadnienia nie udało mi się podsłuchać, ale nie musiałem, bo rzecz wydawała mi się oczywista.Dla szerszego wyjaśnienia informuję, że wyróżnienia przyznawane są w 11 kategoriach: ÂťOCHRONA ZABYTKÓWÂŤ, ÂťKULTURA, SPORT I REKREACJAÂŤ, ÂťOŚWIATA I WYCHOWANIEÂŤ, ÂťPRZEDSIĘBIORCZOŚĆÂŤ, ÂťMENADŻERÂŤ, ÂťROLNICTWO I LEŚNICTWOÂŤ, ÂťBEZPIECZEŃSTWOÂŤ, ÂťORGANIZACJE POZARZĄDOWEÂŤ, ÂťMIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCHÂŤ oraz w kategorii specjalnej ÂťPRZYJACIEL FROMBORKAÂŤ.Tymczasem w roku ubiegłymW kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE statuetką została uhonorowana Bożena Szczepanik, dyrektor fromborskiego Zespołu Szkół. A za co? Za tworzenie godnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Frombork. Wydaje się tworzenie godnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży to obowiązki dyrektora szkoły, ale może jestem w błędzie. Może dyrektor pobiera pensję za zupełnie coś innego.

Podobnie, w kategorii OŚWIATA I WYCHOWANIE, było w tym roku. Statuetki otrzymały dwie osoby: Anna Zakrzewska i Magdalena Hołubowska, wicedyrektorki Zespołu Szkół. A za co? A za: tworzenie pozytywnego wizerunku placówek oświatowych przyjaznych dla dzieci i młodzieży. Sądzić by można, że tworzenie pozytywnego wizerunku, a już na pewno działania w tym kierunku, nie leżą w zakresie obowiązków wicedyrektorów szkół, i nie za to pobierają pensję.Są to dla mnie działania jako żywo przypominające wzajemne wsadzanie sobie piórek w d bo przecież działania na polu zawodowym mogą być wynagradzane w zupełnie inny sposób, choćby przez przyznanie premii czy nagród. Zawłaszczanie miejsc promujących działalność sensu stricto społeczną dla wyróżnień wynikających z obowiązków zawodowych jest, co najmniej niepoważne. Rozumiem przy tym, że dyrektorka i zastępczynie nie mogły statuetek nie przyjąć, bo jakby to odebrała ich przełożona, czyli pani burmistrz, ale rozdzielanie nagród przez kapitułę nie powinno odbywać się na zasadzie: Mama chwalą nas! Kto? No, jak to, kto? Wy mnie, a ja was!Drażni mnie także hurtowe rozdawnictwo wyróżnień w kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA i przyznam, że nie wszystkie kandydatury są dla mnie wystarczająco uzasadnione. Ale to może moja wina, bo niezbyt starałem się wyszukać w internecie informacje o tych osobach, a nie śmiałbym żądać ich od Kapituły wyróżnień. Ma jednocześnie nadzieję, że osoby te zgłoszone zostaną do nadania przez Radę Miejską najwyższego z wyróżnień fromborskich, czyli tytułu Honorowy Obywatel Fromborka. Jednak masówka wcale nie podnosi rangi nagrody. Uważam, że wręcz przeciwnie.Miałem jeszcze pisać o innych kategoriach, ale odpuszczę sobie, bo i tak ten wpis, choć dotyczący jednej tylko kategorii z pewnością nie spodoba się władzom samorządowym. Napiszę tylko, że w roku minionym, jak i obecnie osoby mające w zakresie swoich obowiązków działania obejmujące poszczególne kategorie wyróżnień, w tym radni i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, stanowią 1/3 nagrodzonych Wiktoriami.W razie gdyby proporcje te miały być zachowane, a nawet przechylone na korzyść np. pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych samorządu proponuję następujące kandydatury za działalność w tym roku (bez imion i nazwisk, żeby nie było, że nominuję po znajomości):

zastępca burmistrza kategoria SPORT I REKREACJA za cierpliwość i wytrwałość w niepodejmowaniu decyzji bez zgody pani burmistrz, co w rzeczy samej jest zajęcie sportoworekreacyjnym;

skarbnik gminy kategoria PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ oraz MENADŻER za sprawne rozdzielanie kasy wpływającej do samorządowego budżetu od podatników i z budżetu państwa i sprawiedliwe jego rozdzielanie potrzebującym oraz za dotrzymywanie słowa w trakcie rozdzielania;

sekretarz gminy kategoria BEZPIECZEŃSTWO za sprawne i zgodne z życzeniami pani burmistrz kierowanie urzędem, przez co praca pani burmistrz jest znacznie spokojniejsza;

dyrektor Zakładu i Wodociągów kategoria MIESZKAŃCY DLA SIEBIE I INNYCH za zarządzanie firmą finansowaną z pieniędzy fromborskich podatników, której głównym zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom wody oraz odbieranie ścieków;

dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury kategoria KULTURA za kierowanie placówką finansowaną wobec pieniędzy fromborskich podatników, a szczególnie za nieużywanie wobec otoczenia, w tym wobec podległego personelu, słów wulgarnych czyli niekulturalnych;

sekretarki w Zespole Szkół kategoria OŚWIATA I WYCHOWANIE za dokładne wykonywanie poleceń pani dyrektor i jej zastępczyń;

leśnicy oraz członkowie kół łowieckich (zbiorowo) kategoria ROLNICTWO I LEŚNICTWO za dbałość o faunę i florę leśną oraz zabezpieczanie rolników przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę;

mieszkańcy gminy, którzy zajmują mieszkania w zabytkowych i bardzo starych budynkach kategoria OCHRONA ZABYTKÓW za zajmowanie lokali, które gdyby były nie zamieszkane, natychmiast uległyby ruinie;

ponadto wszystkim wyżej wymienionym proponuje przyznać, także zbiorowo, wyróżnienie w kategorii PRZYJACIEL FROMBORKA.Informacje o pozostałych wyróżnionych można znaleźć tu:

http://www.frombork.pl/index.php?news_id=2170

http://dziennikelblaski.wm.pl/Fromborskie-Wiktorie-2009-,64431

Comments

 1. 0

  obserwator 3822 days ago Permalink

  Jak zwykle czepiasz się i to porządnych ludzi.Pewnie za przyczyną iż to nie Ciebie uhonorowano. We Fromborku na drogach dziura za dziurą a same miasto największą. Za moment odbiorą wam Kopernika to choć niech te Wiktory zostaną. Całe te towarzystwo wzajemniej adoracji Kopernika nie przeskoczą to choć za te wątpliwej jakości czyny Wiktory sobie wręczą. Ja tylko mam pytanie bo nie przedstawiłeś składu kapituły. I jeszcze co do honorowych obywateli Fromborka. Pisałem onegdaj o Pani wówczas radnej Dziąg, która to bardzo zabiegała by uhonorować takim mianem jakiegoś niemca. Nazwiska nie pamiętam, tyle zapisał się w mojej pamięci i Braniewa. Jedno wiem, iż słał dla Pani doktor leki, a może to był jednorazowy dar tego nie wiem, a ta przepisywał swoim pacjentom. Zatem interes kwitł a za ten prywatny interes miasto ma doroczyńcę Pani doktor honorować.Być może analogicznie jest we Fromborku i z tymi Wiktorami?

 2. 0

  KrzysztofKotowski 3817 days ago Permalink

  Januszu,
  "... czepiasz się i to porządnych ludzi"
  A jak sobie wyobrażasz czepianie się przeze mnie ludzi nieporządnych? To byłoby jakieś takie dziwne. :)
  pozdr
  p.s. a ta Twoje końcowa sugestia, to jeszcze dziwniejsza jest niż moje czepianie się! :)