reklama
22
4 maja obchodzimy międzynarodowy dzień sprzeciwu wobec DRM"Założyciel Free Software Foundation Richard Stallman (RMS) dzień 4 maja ogłosił dniem sprzeciwu wobec cyfrowych systemów ochrony praw autorskich DRM.""Digital rights management (DRM, pol. cyfrowe zarządzanie prawami) – oparty o mechanizmy kryptograficzne lub inne metody ukrywania treści system zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy. W założeniu mechanizm taki ma służyć ochronie praw autorskich twórców, w praktyce może być wykorzystany do dowolnego ograniczenia możliwości korzystania z danych w systemach komputerowych i multimedialnych. DRM jest szczególnym przypadkiem systemu zarządzania prawami do informacji (IRM), stosowanego także do ochrony informacji objętych różnymi formami utajnienia. – Wikipedia"więcej na http://www.nibyblog.pl/miedzynarodowy-dzien-przeciwko-drm-day-against-drm-2880.html