Braniewo News - O tym, że w procesie legislacyjnym należy ograniczyć udział https://www.braniewo.net/polityka/o-tym-%C5%BCe-w-procesie-legislacyjnym-nale%C5%BCy-ograniczy%C4%87-udzia%C5%82-1/ "...w pracach komisji należałoby ograniczyć udział tzw. strony społecznej..." "...Jarosław Urbaniak, poseł Platformy Obywatelskiej... że wypowiadającemu te słowa posłowi bardzo uwiera art. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym "władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu", a władzę tą Naród sprawuje - owszem - za pośrednictwem "swoich przedstawicieli", ale również bezpośrednio." O tym jak niektórym posłom odbija się czkawką bycie posłem. wiecej: http://prawo.vagla.pl/node/9002 Wed, 24 Mar 2010 03:20:09 UTC pl