reklama
6
Kiedy przed laty zaczynałem pracę nad utworzeniem Stowarzyszenia SM, jedną z pierwszych informacji uzyskanych od czynników oficjalnych", było stwierdzenie, że Bydgoszcz należy do miejsc szczególnie podatnych na występowanie zwiększonej liczby chorych neurologicznie i że z powodu braku środków, nie prowadzi się badań endemicznych.Już wtedy lekarze mówili o czterech tysiącach ludzi chorych na SM.Gdy po latach docierają do mnie narzekania na te same badawczych zaniedbania i gdy wysuwany jest ten sam powód (brak środków), zaczynam wątpić w ekonomiczny rozsądek naszych władz.Od lat nic się w tym zakresie nie zmienia. Problem dotyka nie tylko chorych na SM. W tej samej sytuacji znajdują się reumatycy, cukrzycy, padaczkowcy, głusi czy niewidomi.

Unia wytyka nam niechlujstwo w nieracjonalnym leczeniu i ma słuszność: rozpoznanie patologicznego zjawiska decyduje o skuteczności terapii.Narzekania na bezustanny brak środków, odwieczne apele o zaciskanie pasa, powoływanie się na dziury budżetowe i ubogie państwo, nie wytrzymują krytyki i są śmieszne, gdy widzi się, że jednocześnie stać nas na ponoszenie kosztów nagminnych malwersacji.2Jak wiadomo, statystyka jest podstawą rozumnego planowania. Ĺšródłem wiedzy o zjawiskach i zagrożeniach. Rejestracja zagrożeń pomaga zorientować się w potrzebach i rozmiarach udzielanej pomocy. Finansowych lub medycznych.Choćby dlatego warto mieć rozeznanie w ich wielkości, wiedzieć na pewno, gdzie występują najczęściej i jak im zaradzić. Rejestracja pozwala więc na oszczędne gospodarowanie środkami. Nie na oko", w przybliżeniu, orientacyjnie. Ale czy wiemy ile czego na co przeznaczyć? Nie.3Od lat piszę do osób odpowiedzialnych za bagatelizowanie tych badań i od lat nie mogę nikogo przekonać do ich potrzeby. Wszyscy odsuwają od siebie jakiekolwiek racjonalne motywacje. Lecz że ze mnie uparty człek, pomyślałem sobie o UE i jej dotacjach. Skoro my sami nie możemy sfinansować wspomnianych badań, to może przy pomocy unijnej sakiewki jakoś uda się przezwyciężyć mentalne bariery?4Przedstawiam (do ewentualnego wykorzystania) wstępny (podany dyskusji i uzupełnieniom) projekt ankiet. mogących być pod­stawą szczegółowych i profesjonalnych badań dotyczących ludzi chorych i niepełnospraw­nych:a) wiekb) stan cywilny(czy mieszka samotnie)c) wykształcenie (jaki jest wpływ choroby na kwalifikacje zawodowe??)d) rodzaj schorzeniae) kto pomaga: instytucje rządowe np. PFRON -, pozarządowe, nikt,f) zainteresowania (teatr, film, telewizja, radio, muzyka, malarstwo, sport itp.)g) liczba chorych zdiagnozowanych według specyfiki schorzenia (np. głusi, niewi­domi, cukrzycy)h) stopień inwalidztwai) rodzinaj) dochód na rodzinęk) czy wymaga opieki (jakiej)l) środki utrzymania (wysokość ewentualnych zarobków, renta, zasiłek, praca)m) sposób poruszania się (samodzielnie, tylko z opiekunem, po mieszkaniu, po ulicy)n) warunki lokalowe (bariery w domu, osobny pokój, przystosowywana łazienka. Je­żeli nie posiada, to dlaczego)o) dostęp do lekarstw, przychodni zdrowia, szpitala, sanatorium, lekarza - specjali­sty, psychologap) rodzaj stosowanej rehabilitacjiq) potrzeby i oczekiwania (pod adresem jakich instytucji powinny być kierowane)r) liczba chorych objętych programami pomocowymis) czy placówki zdrowia (szpitale, przychodnie) dostarczają dane liczbowe o ilości chorych poddawanych leczeniut) czy pomiędzy przychodniami, a szpitalami istnieje wymiana informacji na temat liczby przewlekle chorychu) Czy dane służby zdrowia dotyczące zaleceń sposobu udzielania wszechstronnej pomocy ludziom niepełnosprawnym docierają do służb odpowiedzialnych za pomoc społeczną?Marek Jastrząb

Comments

 1. 1

  rollo 4223 days ago Permalink

  NFZ dysponuje danymi medycznymi leczonych pacjentów - na tej podstawie jest w stanie określić zapadalność na pewne schorzenia w danym regionie i kupę innych informacji. Ba jest sobie taka instytucja jak Centrum Zdrowia Publicznego (w każdym województwie) być może ona te dane ma.

 2. 1

  OWSIANKO 4223 days ago Permalink

  jeżeli mowa o SM, w województwie Kujawsko - Pomorskim tego rodzaju danych nie ma. W tej sprawie rozmawiałem z wieloma lekarzami.

 3. 2

  OWSIANKO 4223 days ago Permalink

  panie rollo, pan raczy posądzać nasz NFZ o coś takiego, jak ROZUM? Dane, o których Pan mówi, wykorzystywane są przez tą partacką Instytucję jako papier toaletopodobny.

 4. 0

  KrzysztofKotowski 4222 days ago Permalink

  Dochodze do wniosku, że wszystkie odpowiedzialne za problem instytucje, mają to zwyczajnie gdzieś. Duszą się we własnym sosie a na zewnątrz nawet nie rzucą okiem.