reklama
5
Gdyby uznać liczbę formalnie istniejących podmiotów politycznych za główny wyznacznik pluralizmu, to najbardziej pluralistycznym państwem Europy była Niemiecka Republika Demokratyczna. Obok przewodniej siły narodu - SED, działały tam też partie: chrześcijańsko-demokratyczna, chłopska, liberalno-demokratyczna oraz (uwaga, uwaga) narodowo-demokratyczna. Niewiele gorsza od NRD była husakowska Czechosłowacja. Pod rządami tow. Gustawa kwitł pluralizm wysoki jak tatrzańskie smerki. Obok komunistów działały ugrupowania: chadeckie, wolnościowe i socjalistyczne.

Pluralizm kwitł, wymóg był tylko jeden - uznanie prymatu przewodniej siły narodu.

Dziś, po zahamowaniu pochodu reakcji i kontrrewolucji (rządach PiS), światłe umysły proponują nam powrót do wzorców NRD i CSSR (dla niektórych z tych umysłów jest to zresztą powrót do korzeni). A bądźcie sobie z prawicy" - godzą się spolegliwie autorytety. A wierzcie sobie w tego Boga, chodźcie do kościoła (ale nie na mszę trydencką, jakież ograniczenia muszą przecież być), uznajemy wasz katolicyzm - mamy dla was nawet osobne pisemko: Tygodnik Powszechny - dodają. Warunek jaki stawiają autorytety jest tylko jeden: bądźcie światli i otwarci, bądźcie cywilizowaną prawicą". Autorytety mają już nawet komisję, której zadaniem byłoby weryfikowanie, czy potencjalny kandydat na światłego reprezentanta prawicy", spełnia faktycznie wszystkie warunki konieczne do zdobycia tego tytułu.

Komisja owa złożona jest z autoryzowanych już wcześniej przez salon prawicowców i konserwatystów": Aleksandra Halla i Tomasza Wołka. Obaj ci towarzysze podróży salonu spełniają dlań bardzo ważną funkcję - mają stworzyć salonową, koncesjonowaną (podobną w tym do sojuszniczych partii" w NRD i CSSR) prawicę. By ją stworzyć muszą jednak wcześniej zniszczyć prawicę autentyczną - to jest tę, która jest niezależna od salonu, i która śmie proponować odmienną wizję Polski. Prawica ta popełnia tym samym grzech pierworodny wobec salonu (klasyk tegoż zauważył przecież niegdyś wpierdalasz się w moją działkę"). Metody jakie stosują wobec niezależnej prawicy koncesjonowani konserwatyści są identyczne z metodami stosowanymi przez cały salon: kłamstwa, pomówienia, oszczerstwa, a kiedy trzeba to i donosy.

Co, po ewentualnym triumfie, będą nam proponować konsesjonowani prawicowcy? Odpowiedź jest prosta: nic (oczywiście jeśli nie liczyć lektury GW i TP).

Hall i Wołek głoszą bowiem konserwatyzm pusty, pozbawiony jakiegokolwiek programu (gdyby był musiałby być przecież alternatywą dla salonu), historii (jest wszak wstydliwa), punktów odniesienia (nie są jeszcze na tyle odważni, by za koryfeusza myśli prawicowej uznać np. Michnika), konserwatyzm cepeliany sprowadzony do rytualnych zapewnień (przyśpiewek): my konserwatyści", my prawica".