reklama
7
Kanał Elbląski to sztandarowa budowla regionu elbląskiego przyciągająca turystów. Jeszcze w ubiegłym roku istniały plany jego rewitalizacji, co stwarzało ogromne szanse na rozwój turystyczny tego regionu. Elbląscy posłowie PO uznali jednak, że zabytkowy obiekt kunsztu inżynierii wodnej nie jest potrzebny dla regionu, który reprezentują; w sejmowym głosowaniu opowiedzieli się przeciw jego rewitalizacji.

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że zabytkowy kanał (statki białej floty przemierzają go zarówno płynąc, jak i pokonując jego lądowe odcinki na platformach kolejowych) ma szanse na finansowe wsparcie z funduszy pomocowych Unii. Wojewodzie Annie Szyszce udało się go umieścić na tzw. liście indykatywnej, co gwarantowało niemal pewną dotacją unijną na pogłębienie kanału, remont pochylni itp.

Anna Szyszka, pytana przed jesiennymi wyborami o projekt, stwierdziła:

On jest ze wszech miar merytoryczny, a nie polityczny. W drodze konsultacji to przedsięwzięcie uzyskało pełną akceptację społeczną różnych środowisk. Ta inwestycja może przynieść wymierne korzyści i przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. W moim przekonaniu żadne okoliczności nie mogą zakłócić jego przebiegu.

Obecnie jednak losy rewitalizacji Kanału Elbląskiego są wielką niewiadomą, bo przeciw tym planom opowiedzieli się w Sejmie posłowie PO ziemi elbląskiej. Szanse na dotacje spadły, i to drastycznie. O swoim dokonaniu posłowie Platformy poinformowali media podczas konferencji z okazji 100 dni rządów ekipy Donald Tuska.

A głosowali za tym również posłowie Platformy ziemi elbląskiej grzmiał poseł Leonard Krasulski (PiS). Głosowali przeciwko regionowi, z którego zostali wybrani. Była wprowadzona dyscyplina klubowa i żaden z nich się nie wyłamał.

Nie wiem, jakimi motywami kierowali się sejmowi reprezentanci ziemi elbląskiej z PO. Ale wiem, że będą musieli wytłumaczyć się z tej decyzji przed wyborcami w liczbie 62031 osób, które oddały na nich głos.

Posłowie PO reprezentujący ten region to (w nawiasach liczba otrzymanych głosów podczas ostatnich wyborów): Krzysztof Lisek (25548), Tadeusz Naguszewski (15577), Adam Jacek Żyliński (11835) i Miron Sycz (9075).[cytaty za: http://dziennikelblaski.wm.pl/Poslowie-ziemi-elblaskiej-z-Platformy-Obywatelskiej-tez-byli-przeciw,41233]