reklama
5
Praktycznie za miedzą. Myszołowów szkoda, bociana szkoda ...
9
Niektórzy złośliwi twierdzą, że krócej byłoby wymieniać samorządowców z terenu naszego powiatu, którzy ni są uwikłani w różnego rodzaju sprawy sądowe lub prokuratorskie. Ale tak twierdzą złośliwi. Mimo wszystko krócej jest jednak wyliczyć tych, którzy trafili w "młyny sprawiedliwości". Śmiało jednak można założyć, że w prezentowanych informacjach znajdują się jakieś luki.Oskarżonych o pomówienie, czyli o przestępstwo z art. 212 kodeksu karnego, jest dwoje samorządowców: Krystyna Lewańska, burmistrz Fromborka oraz Stanisław Popiel, wójt gminy Lelkowo. Są to sprawy toczące się z
Read More
oskarżenia prywatnego.W pierwszym przypadku chodzi o treści zawarte w ulotce rozpowszechnianej w trakcie kampanii wyborczej, gdzie użyte określenia naruszały dobre imię grona przeciwników wyborczych K. Lewańskiej, skupionych wokół jej kotrkandydatki do fotela burmistrza. Sprawa jest w toku.Natomiast jeżeli chodzi o włodarza Lelkowa, to sprawa ta wróciła do ponownego rozpatrzenia do braniewskiego sądu rejonowego po apelacji w Sądzie Okręgowym. Podczas pierwszego "podejścia" Sąd Okręgowy podzielił zdanie Sądu Rejonowego i całkowicie uniewinnił wójta Lelkowa z zarzutów, ale oskarżycielka prywatna złożyła w Sądzie Najwyższym kasację wyroku. W wyniku kasacji SN wytknął liczne błędy (przede wszystkim naruszenie prawa materialnego) popełnione przez SO, a ten "ochrzaniony" przez wyższą instancję, zdecydował skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SR w Braniewie.Inni samorządowcy, wobec których toczą się sprawy karne (tym razem ścigane z oskarżenia publicznego czyli wniesione przez prokuratora) w braniewskim Sądzie Rejonowym to m.in.: Andrzej Smyk, radny powiatowy prokurator miał wątpliwości o do obrotu zbożem przez radnego, a także kilku innych oraz Jerzy Welke, dyrektor braniewskiego Powiatowego Urzędu Pracy tym razem prokurator miał zastrzeżenia, co do prawidłowości procedur związanych z udzielaniem pożyczek z funduszu pracy. W tej ostatniej sprawie na ławie oskarżonych zasiada także Włodzimierz K., były starosta braniewski, jak również osoby, którym pożyczki były udzielane.Drobną sprawę (bo jest to tylko postępowanie prokuratorskie) ma Marek W., kierownik ZWiK we Fromborku, który miał wygłaszać groźby karalne pod adresem petenta, aby zmusić go do określonego zachowania. Skądinąd wiemy, że pan Marek W. zapowiadał, że kopnie tego petenta w tylną część ciała.