reklama
1
Trong thị trường ngày nay, những câu chuyện về quá trình tuyển dụng nhân viên bán hàng kéo dài tới vài tháng mà chưa tìm được người phù hợp, hoặc đã tìm được người nhưng chỉ một thời gian sau lại nhảy việc không phải là điều xa lạ. Tất cả chúng đều khiến cho nhà tuyển dụng phải đau đầu.

Comments

Who Upvoted this Story