Jak dyskutować? Braniewo News
reklama
8
Zacznijmy od zdefiniowania słowa "dyskusja". Słownik Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, podaje następująca definicję tego wyrazu:

"Dyskusja [łac. discussio] ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat (zwykle publiczna), wspólne omawianie, rozpatrywanie jakiegoś zagadnienia; rozmowa, dysputa."Chcemy, aby na łamach tego serwisu wymiana poglądów odbywała się w sposób kulturalny, a przede wszystkim, aby dyskusja była merytoryczna tzn. żeby każdy używał w niej argumentów odnoszących się do faktów, a nie niesprawdzonych informacji, zasłyszanych "gdzieś tam".Zapewniamy, że wszelkie obrzucanie się wyzwiskami i epitetami administrator (god) będzie starał się usunąć z zapisów, bowiem nie widzimy potrzeby stwarzania jeszcze jednego miejsca, gdzie można uprawiać tzw. pyskówki. Nie narusza to w żaden sposób zapisów art. 54 ust. 1 Konstytucji RP mówiącego, że: "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji". Informujemy ponadto, że na stronie zainstalowany jest specjalny filtr eliminujący automatycznie wszelkiego rodzaju wulgaryzmy, dlatego też zachęcamy uczestników dyskusji do powstrzymania się przed próbami używania publicznie nieprzyzwoitych słów, bowiem może to nieść konsekwencje w postaci "kary ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo kary nagany", o czym mówi art. 141 kodeksu wykroczeń.Jednocześnie zachęcamy do dyskusji na każdy temat: zarówno o wydarzeniach z własnego podwórka, jak i tych z dalszego otoczenia, jak również o zdarzeniach ze sceny krajowej oraz światowej. Jeżeli poruszycie temat publikowany np. w gazecie lub na stronie internetowej koniecznie musicie podać źródło informacji; pozwoli to innym uczestnikom dyskusji zapoznać się z publikowanym materiałem, przez co będą mogli wyrazić swoje zdanie zapoznając się z nim bezpośrednio, nie opierając się tylko na opinii kogoś, kto przeczytał tekst. Powoływanie się na konkretne źródła będzie zapewne cenione przez wszystkich uczestników dyskusji; pożądane jest przy tym wskazywanie także konkretnych zapisów przepisów prawa (artykuł lub paragraf ustawy), a nie tylko używanie ogólnego określenia np. ustawa czy też przepisy prawa.