reklama
8
If you are looking for an effective male chastity device, Hot Steel Toys offers you incredible & unique designs & comfortable ones as well as punishing designs. For more info visit our website.
5
Versatile App advancement, iPhone, iPad App Development, Android App Development administrations with reasonable costs by specialists. Best IT Solution Company GSBitLabs gives you a perfect application for your business. Quick administration for more you may visit us at gsbitlabs.com.au
4
We are a leading Mobile App development company offering services for clients in Ohio, we aim to produce world class iphone & android apps thereby giving our customers a unique edge over the competition.
4
Exceptionaire Technologies is an award-winning website development company. We provide professional, custom website design & development services without compromising User Experience and engagement
4
Exceptionaire Technologies has worked with many customers in Pennsylvania, building not just their websites but rather scripting success stories.
4
Exceptionaire Technologies provides a wide range of mobile application development and Android application development services in Pennsylvania across various technologies
4
We are the topmost Event management company based in Zurich, Switzerland. Wants to do promotion, no worry we have Number of solutions for you. We do Shows, Exhibitions, and Promotion.
9
Projekt ustawy antyterrorystycznej został przyjęty, mimo że nikt nie pytał społeczeństwa o zdanie.

co nas czeka
Osoby niebędące obywatelami polskimi będą traktowane jak podejrzani (art. 9 projektu).
ABW będzie mogła uzyskiwać dostęp do rejestrów publicznych i ewidencji (art. 10).
Wprowadzone zostaną 4 stopnie alarmowe - ALPHA, BETA, CHARLIE, DELTA (art. 14).
Zakaz odbywania zgromadzeń publicznych będzie mógł zostać zarządzony po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego (art. 20). Po wprowadzeniu tego stopnia alarmowego możliwe będzie także użycie wojska (art. 21).
Zablo
Read More
kowanie dowolnej strony lub usługi internetowej będzie możliwe na wniosek szefa ABW, który będzie musiał uzyskać zgodę Prokuratora Generalnego. ...w praktyce blokada będzie natychmiastowa.
Służby będą mogły niszczyć lub unieruchamiać drony stanowiące zagrożenie dla życia, chronionych obiektów lub imprez masowych (art. 36).
Posiadacze przedpłaconych kart SIM (tzw. prepaidów) będą musieli się zarejestrować.
start: Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca.
i to wszytko by było "bezpiecznie".
"Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność.

They that can give up essential liberty to obtain a little safety deserve neither liberty nor safety. (ang.)"
Benjamin Franklin